EU i cirkularna ekonomija
  • Posted by: Ivan Cica
  • Category: Reciklaža
Evropska Unija usvaja agresivan paket Cirkularne Ekonomije kako bi učvrstila lidersku poziciju Evrope u upravljanju otpadom CIlj uvođenja Cirkularne Ekonomije je „zatvaranje kruga” životnog ciklusa proizvoda promovišući njihovu ponovnu upotrebu i reciklažu. Cirkularna Ekonomija obuhvata četiri direktive koje su usvojene od strane Evropskog Parlamenta 18. aprila 2018. i Saveta Evropske Unije 22. maja 2018. Direktive...
Pročitajte više
Mitovi o recikliranju – Istina ili laž
  • Posted by: Tanja
  • Category: Reciklaža
myths about recycling
Otpad ima izuzetno negativan uticaj na životnu sredinu i recikliranje je jedan od najefikasnijih načina za zaštitu životne sredine. Pored toga što štiti životnu sredinu štednjom energije i neobnovljivih prirodnih resursa, recikliranje sprečava globalno zagađenje i pozitivno utiče na celokupnu ekonomiju zemlje. Postoji nekoliko ukorenjenih mitova koje ljudi najčešće koriste kao izgovor protiv recikliranja. Mitovi...
Pročitajte više