about us recycle yunirisk

O nama

Yunirisk se već više od decenije bavi zbrinjavanjem industrijskog otpada. Koristeći MID-MIX® patentiranu tehnologiju, sposobni smo da tretiramo najrazličitije vrste opasnog industrijskog otpada tako što ih prevodimo u nov, po ljude i prirodu bezopasan materijal koji ima upotrebnu vrednost, a koji smo mi nazvali Neutral.

MID-MIX® tehnologija je priznata i patentirana u EU gde se sa velikim uspehom i primenjuje. Mi smo prirodan i pouzdan partner svakoj industriji koja na kraju svog ciklusa, između ostalog, generiše i opasan industrijski otpad. Ponosni smo na svoj dosadašnji rad i na dugu listu klijenata i partnera koji su nam ukazali svoje poverenje.

Istorijat

 • 1995

  Godina osnivanja

  Kompanija YUNIRISK osnovana je 1995. godine kao društvo sa ograničenom odgovornošću u 100% privatnom vlasništvu.

 • 2006

  Prvo mobilno postrojenje

  Tokom 2006. godine izgradili smo svoje prvo mobilno postrojenje za inertizaciju opasnih otpada primenom MID-MIX® tehnologije u krugu fabrike Tarkett u Bačkoj Palanci.

 • 2008

  Centar za reciklažu otpadnih uljnih emulzija i različitih vrsta zauljenih otpada

  Godine 2008, formiran je Centar za reciklažu otpadnih uljnih emulzija i različitih vrsta zauljenih otpada u okviru FAM 21. Maj u Rakovici, gde je i postavljeno naše MID-MIX® postrojenje.

 • 2010

  Rekonstruisanje postrojenja

  Tokom 2009. i 2010. godine značajno smo proširili i rekonstruisali ovo postrojenje, prešli smo sa šaržnog na kontinualan proces proizvodnje i time povećali kapacitet prerade na 2500 t/godišnje.

Budućnost

Trenutno se nalazimo u završnoj fazi dobijanja IPPC dozvole, kao i dopune Integralne dozvole za sakupljanje, skladištenje i tretman sa ciljem povećanja kapaciteta prerade i skladištenja. U protekloj deceniji rada smo, iz godine u godinu, razvijali i unapređivali svoj rad, kako u tehničko-tehnološkom smislu tako i u kadrovskom.

U cilju daljeg razvoja i usvajanja novih tehnologija iz oblasti tretmana industrijskih otpada i njegovog trajnog zbrinjavanja, a u skladu sa najvišim svetskim standardima i direktivama Evropske Unije, planiramo izgradnju novog, savremenog, postrojenja i izmeštanje prerade na novu lokaciju.

Ovo će nam omogućiti povećanje kapaciteta skladištenja i prerade otpada, kao i implementiranje optimalnog sistema upravljanja otpadom u cilju smanjenja negativnog uticaja na životnu sredinu i transformacije otpada u resurs kako bi u potpunosti zadovoljili sve principe cirkularne ekonomije.