Izveštaji o merenju emisije zagađujućih materija za 2019. i 2020. godinu
  • Posted by: Igor
  • Category: News

Društvo za trgovinu i usluge Yunirisk doo Beograd, kao društveno odgovorna i ekološki svesna kompanija, u cilju informisanja zainteresovane javnosti dostavlja na uvid izveštaje: o merenju emisije zagađujućih materija pri radu mobilnog postrojenja na lokaciji FAM-DMB u Rakovici izrađenih od strane Aerolab doo Beograd, i o ispitivanju i merenju kvaliteta i sastava vode u Topčiderskoj…

Read more
Yunirisk-ova MID-MIX tehnologija osvojila nagradu
  • Posted by: Igor
  • Category: News

Sa zadovoljstvom želimo da Vas obavestimo da je Yunirisk-ova MID-MIX patentirana tehnologija osvojila drugo mesto u konkurenciji od 150 prijavljenih patenata u Holandiji, a na konkursu organizovanom od strane STOWA – Agencije za vode u okviru Holandskog Ministarstva infrastrukture i upravljanja vodama.

Read more
Izveštaj ispitivanja Topčiderske reke
  • Posted by: Igor
  • Category: News

Povodom aktuelnog problema zagađenja Topčiderske reke, te Čukaričkog rukavca, kao i navoda u mnogim pisanim i elektronskim glasilima, koji insinuiraju da je Yunirisk doo Beograd jedan od najvećih zagađivača reke i rukavca, da bi otklonili svaku sumnju, Yunirisk je angažovao Institut MOL doo Stara Pazova i naložio ispitivanja i merenja kvaliteta i sastava vode u Topčiderskoj reci, i to…

Read more
EU and Circular Economy
  • Posted by: Ivan Cica
  • Category: Recycling
The EU adopts an aggressive Circular Economy Package to fortify Europe’s position as a leader in waste management The goal of introduction of Circular Economy presents “closing the loop” of product lifecycles by improving recycling and re-use. Circular Economy Package encompasses four directives that were adopted by the European Parliament on 18 April 2018 and...
Read more
Myths about Recycling – True or False
  • Posted by: Igor
  • Category: Recycling
myths about recycling
Waste has an extremely negative impact on the environment and recycling is one of the most effective ways for environment protection. Apart from protecting the environment by saving energy and non-renewable natural resources, preventing global pollution, recycling also positively affects the whole economy of a country. There are several rooted myths that people most often use...
Read more