our clients yunirisk

NAŠI KLIJENTI = NAŠI SARADNICI

Još od osnivanja 1995. god., Yunirisk je sarađivao sa različitim klijentima iz širokog spektra industrijskih grana. Mi smo prirodan i pouzdan partner svakoj industriji koja na kraju svog ciklusa, izmedju istalog, generiše i opasni industrijski otpad. Ponosni smo na svoj dosadašnji rad i na dugu listu partnera i saradnika. Ispod možete videti kratak izvod iz naše liste klijenata.