tsvs sludge

TSVS - Total Sludge Valorisation System

Valorizacija komunalnih i industrijskih muljeva

Finalni proizvodi rada postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda – PPOV, predstavljaju čista voda i otpadni mulj. U velikoj većini slučajeva ovi muljevi pripadaju grupi neopasnih/neinertnih otpada, indeksnog broja 19 08 05, a upravo je ta neinertnost jedan od razloga zašto njihovo odlaganje na deponije nije dozvoljeno. Mulj, kao takav, predstavlja ekološki problematičan materijal koji mora proći neku vrstu tretmana pre konačnog zbrinjavanja.

Muljevi se ne mogu odlagati na deponije iz više razloga:

 • DOC (Dissolved Organic Carbon), kao i TOC (Total Organic Carbon) su višestruko veći od maksimalno dozvoljenih vrednosti
 • Prilikom slojevitog ređanja otpada na deponijama, pod uticajem težine, dolazi do stvaranja procednih voda
 • Sadržaj organskih materija je takav da dovodi do stvaranja gasova, a samim tim i do pojave neprijatnih mirisa

Drugi tehnički problemi odlaganja na deponije:

 • Potencijalno zagađenje vazduha i zemlje
 • Trajna devastacija prostora

MID-MIX® tehnologija je savršeno prilagođena za tretman otpada nastalih nakon obrade otpadnih voda (kanalizacionih muljeva, bio-čvrstih materija, koncentrata procednih voda na deponijama itd.). Karakteriše je brza i trajna transformacija muljeva u materijal koji ima novu upotrebnu vrednost. Proces se odigrava u kontrolisanim uslovima, bez nepovoljnog uticaja po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Prerađuje 100% mulja u nov materijal u kome su sve opasne supstance trajno imobilisane tako da ne zagađuju životnu sredinu. Krajnji proizvod je čvrsti inertni prah – Neutral.

 • Niski troškovi ulaganja
 • Niski troškovi obrade
 • Bez štetnih emisija u okolinu
 • Moguća dalja upotreba Neutrala
 • Potpuno zadovoljava sve principe cirkularne ekonomije
 • Modularnost: Konstrukcija u skladu sa zahtevanim kapacitetom
 • Kompaktnost: Mali prostorni zahtevi omoućavaju da se postrojenje direktno poveže za izlazni cevovod postrojenja za preradu padnih voda.
scheme plant mid mix