Izveštaji o merenju emisije zagađujućih materija za 2019. i 2020. godinu
  • Posted by: Igor
  • Category: Vesti

Društvo za trgovinu i usluge Yunirisk doo Beograd, kao društveno odgovorna i ekološki svesna kompanija, u cilju informisanja zainteresovane javnosti dostavlja na uvid izveštaje: o merenju emisije zagađujućih materija pri radu mobilnog postrojenja na lokaciji FAM-DMB u Rakovici izrađenih od strane Aerolab doo Beograd, i o ispitivanju i merenju kvaliteta i sastava vode u Topčiderskoj…

Pročitajte više
Yunirisk-ova MID-MIX tehnologija osvojila nagradu
  • Posted by: Igor
  • Category: Vesti

Sa zadovoljstvom želimo da Vas obavestimo da je Yunirisk-ova MID-MIX patentirana tehnologija osvojila drugo mesto u konkurenciji od 150 prijavljenih patenata u Holandiji, a na konkursu organizovanom od strane STOWA – Agencije za vode u okviru Holandskog Ministarstva infrastrukture i upravljanja vodama.

Pročitajte više
Izveštaj ispitivanja Topčiderske reke
  • Posted by: Igor
  • Category: Vesti

Povodom aktuelnog problema zagađenja Topčiderske reke, te Čukaričkog rukavca, kao i navoda u mnogim pisanim i elektronskim glasilima, koji insinuiraju da je Yunirisk doo Beograd jedan od najvećih zagađivača reke i rukavca, da bi otklonili svaku sumnju, Yunirisk je angažovao Institut MOL doo Stara Pazova i naložio ispitivanja i merenja kvaliteta i sastava vode u Topčiderskoj reci, i to…

Pročitajte više
EU i cirkularna ekonomija
  • Posted by: Ivan Cica
  • Category: Reciklaža
Evropska Unija usvaja agresivan paket Cirkularne Ekonomije kako bi učvrstila lidersku poziciju Evrope u upravljanju otpadom CIlj uvođenja Cirkularne Ekonomije je „zatvaranje kruga” životnog ciklusa proizvoda promovišući njihovu ponovnu upotrebu i reciklažu. Cirkularna Ekonomija obuhvata četiri direktive koje su usvojene od strane Evropskog Parlamenta 18. aprila 2018. i Saveta Evropske Unije 22. maja 2018. Direktive...
Pročitajte više
Mitovi o recikliranju – Istina ili laž
  • Posted by: Igor
  • Category: Reciklaža
myths about recycling
Otpad ima izuzetno negativan uticaj na životnu sredinu i recikliranje je jedan od najefikasnijih načina za zaštitu životne sredine. Pored toga što štiti životnu sredinu štednjom energije i neobnovljivih prirodnih resursa, recikliranje sprečava globalno zagađenje i pozitivno utiče na celokupnu ekonomiju zemlje. Postoji nekoliko ukorenjenih mitova koje ljudi najčešće koriste kao izgovor protiv recikliranja. Mitovi...
Pročitajte više