srrufrdeesen
 • slajd1
 • slajd2 (2)

Živimo u industrijskom svetu, sve bržem i sve užurbanijem. Industrija, njen rad i intenzitet, postali su simbol progresa društva. Nažalost, industrija iza sebe ostavlja otpad, koji ako se ne tretira na pravi način, postaje opasan za ljude i okolinu.

YUNIRISK se već deceniju bavi zbrinjavanjem industrijskog otpada. Naš posao je da najrazličitije vrste opasnog industrijskog otpada tretiramo, obradimo i prevedemo u NEUTRAL, po ljude i živi svet bezopasan materijal koji se dalje može koristiti za različite namene. YUNIRISK koristi patentiranu tehnologiju koja se sa uspehom koristi u razvijenim zemljama EU. Mi smo prirodan i pouzdan partner svakoj industriji koja na kraju svog ciklusa, izmedju istalog, generiše i opasni industrijski otpad. Ponosni smo na svoj dosadašnji rad i na dugu listu partnera i saradnika.

Dobro došli u YUNIRISK.

Sertifikati

 • ISO 9001
  certificate

  ISO 9001

  Sistem menadžmenta kvalitetom

 • ISO 14001
  certificate

  ISO 14001

  Sistem zaštite životne sredine

 • OHSAS 18001
  certificate

  OHSAS 18001

  Sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu

 • ISO 27001
  BV_Certification_ISO27001

  ISO 27001

  Sistem upravljanja bezbednošću informacija

 • ISO 50001
  BV_Certification_ISO50001

  ISO 50001

  Sistem upravljanja energijom

 • CČPS
  logo srp

  CČPS

  Sistem čistije poizvodnje

Oni su nam ukazali svoje poverenje