Yunirisk-ova MID-MIX tehnologija osvojila nagradu

  • Posted by: Igor
  • Category: News

Sa zadovoljstvom želimo da Vas obavestimo da je Yunirisk-ova MID-MIX patentirana tehnologija osvojila drugo mesto u konkurenciji od 150 prijavljenih patenata u Holandiji, a na konkursu organizovanom od strane STOWA – Agencije za vode u okviru Holandskog Ministarstva infrastrukture i upravljanja vodama.

Predmetna nagrada daje nam veru da će pored prepoznatljivosti u domenu tretiranja opasnog otpada, MID-MIX tehnologija u budućnosti imati priliku da pruži svoj doprinos i u segmentu tretiranja muljeva od prerade komunalnih/industrijskih otpadnih voda kao što je to slučaj u Holandiji.