Izveštaj ispitivanja Topčiderske reke

  • Posted by: Igor
  • Category: News

Povodom aktuelnog problema zagađenja Topčiderske reke, te Čukaričkog rukavca, kao i navoda u mnogim pisanim i elektronskim glasilima, koji insinuiraju da je Yunirisk doo Beograd jedan od najvećih zagađivača reke i rukavca, da bi otklonili svaku sumnju, Yunirisk je angažovao Institut MOL doo Stara Pazova i naložio ispitivanja i merenja kvaliteta i sastava vode u Topčiderskoj reci, i to na mestima koja se nalaze pre našeg postrojenja u Rakovici, kao i posle našeg postrojenja.

Sprovedena ispitivanja su pokazala da su rezultati u granicama traženim za drugu kategoriju voda kojoj Topčiderska reka i pripada i da pre našeg uliva i posle istog nema promena, te su parametri isti, što znači da Yunirisk doo Beograd u vršenju svoje delatnosti ne utiče na Topčidersku reku, kao ni na Čukarički rukavac.

Izveštaje o ispitivanju Instituta MOL doo Stara Pazova brojevi I 1253/20 i I 1253/20-1, oba od 24. decembra 2020. godine, možete preuzeti sa linka ispod.

Izveštaj I 1253/20

Izveštaj I 1253/20-1