Izveštaji o merenju emisije zagađujućih materija za 2019. i 2020. godinu

  • Posted by: Igor
  • Category: Vesti

Društvo za trgovinu i usluge Yunirisk doo Beograd, kao društveno odgovorna i ekološki svesna kompanija, u cilju informisanja zainteresovane javnosti dostavlja na uvid izveštaje:

  • o merenju emisije zagađujućih materija pri radu mobilnog postrojenja na lokaciji FAM-DMB u Rakovici izrađenih od strane Aerolab doo Beograd, i
  • o ispitivanju i merenju kvaliteta i sastava vode u Topčiderskoj reci, i to na mestima koja se nalaze pre našeg postrojenja u Rakovici, kao i posle našeg postrojenja, izrađenih od strane Instituta MOL doo Stara Pazova

i to za 2019. i 2020. godinu.

Sprovedena merenja emisije zagađujućih materija su pokazala da nije dolazilo do prekoračenja graničnih vrednosti propisanih važećim uredbama.

Sprovedena ispitivanja i merenja kvaliteta i sastava vode u Topčiderskoj reci pokazala da su rezultati u granicama traženim za drugu kategoriju voda kojoj Topčiderska reka i pripada, te da pre našeg uliva i posle istog nema promena.

Sve gore navedeno jasno stavlja do znanja da Yunirisk doo Beograd u vršenju svoje delatnosti ne utiče na kvalitet vazduha, s jedne, te Topčidersku reku i na Čukarički rukavac, s druge strane.

Izveštaje o merenju emisije zagađujućih materija Aerolab doo Beograd i Izveštaje o ispitivanju Instituta MOL doo Stara Pazova, izrađenih 2019. i 2020. godine, možete preuzeti na linku ispod.

Izveštaji 2019 | Izveštaji 2020